Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Wilt u verlof aanvragen?

Indien u verlof voor uw kind(eren) wilt aanvragen, dan kunt u dat doen door een verlofformulier te downloaden of bij de administratie op te halen. Bij een bijzondere verlof-vraag kunt u een mail te sturen naar directie@dewildewingerd.nl.
De overheid heeft regels gemaakt betreffende het verzuim van leerplichtigen. De directeur van de school moet zich aan deze regels houden. Ongeoorloofd verzuim moet dan ook door de school worden gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. De afspraken en regels rondom het aanvragen van verlof vindt u in de schoolgids, hoofdstuk 9.