Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Wil je verlof aanvragen?

Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren), dan kunt u dat doen door
een mail te sturen naar directie@dewildewingerd.nl.
De overheid heeft regels gemaakt betreffende het verzuim van leerplichtigen. De directeur van de school moet zich aan deze regels houden. Ongeoorloofd verzuim moet dan ook door de school worden gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. De afspraken en regels rondom het aanvragen van verlof vindt u in de schoolgids, hoofdstuk 9.