Communicatie met ouders

Communicatie met ouders

Communicatie met ouders

Ouders worden primair via de leerkrachten geïnformeerd over het onderwijs en de ontwikkeling en voortgang van hun kind(eren). Verder communiceert de school via 2-wekelijkse nieuwsbrieven, de Parro-app en het ouderportaal van Parnassys.

Parro app
Deze app wordt gebruikt voor het plannen van de oudergesprekken en het verzenden van foto’s en mededelingen. Meer informatie over deze app kunt u vinden op: https://parro.education/ouders

Ouderportaal
Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders en/of verzorgers inloggen om gegevens van hun kinderen te bekijken. Het gaat hier om door school geselecteerde gegevens, zoals absenties, contactgegevens en groepsgegevens. De inloggegevens voor het ouderportaal ontvangt u als uw kind bij ons op school start.