Kind aanmelden

Kind aanmelden

Aanname leerlingen na groep 1

Als door verhuizing van buiten Maarssen kinderen bij onze school worden aangemeld, dan worden deze kinderen, als er geen belemmeringen zijn, voorlopig geplaatst. Alvorens over te gaan tot definitieve plaatsing van de leerling, is er naast een gesprek met de ouders, ook contact met de intern begeleider van de huidige school van het kind. Als de intern begeleider n.a.v. het gesprek vaststelt, dat wij het betreffende kind de benodigde ondersteuning kunnen bieden, wordt het kind definitief geplaatst.

Een andere reden van niet-plaatsing kan de groepsgrootte van de groep waarin het kind geplaatst zou worden zijn. In het kader van Passend Onderwijs zal de schoolleiding met de ouders zoeken naar een andere geschikte school. Leerlingen die van een andere school komen, kunnen 1 dag bij ons op school komen wennen.

Ouders van kinderen jonger
dan 4 jaar

Als u interesse heeft in onze school, neemt u contact op met ons (telefonisch, via de mail of via onderstaand contactformulier). Desgewenst kan er dan een rondleiding gepland worden met u. Deze rondleiding geeft u een goed beeld van onze school en het dagelijkse reilen en zeilen. Daarnaast geeft de rondleiding u de mogelijkheid om uw vragen te stellen en zo goed geïnformeerd te worden. Mocht u uw kind willen aanmelden, dan kan dit middels de daarvoor bestemde aanmeldformulieren. Wanneer deze compleet zijn ingevuld en zijn ingeleverd, zullen de onderbouwleerkrachten contact met u opnemen. Dit gebeurt doorgaans zo’n 5 weken voor de vierde verjaardag van uw zoon/dochter. Er zal dan een kennismakingsgesprek ingepland worden. Tijdens dit gesprek zullen ook de wendagen kortgesloten worden.

Uw kind aanmelden

Wanneer u het formulier heeft ingevuld en verstuurt zullen wij contact met u opnemen. Velden met een * zijn verplicht.
Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer*