Welkom op de website van KBS De Wilde Wingerd


In verband met de preventieve maatregelen rondom Corona gaan alle leerlingen van De Wilde Wingerd in twee verschillende groepen naar school.
Groep A gaat in de even weken drie dagen en in de oneven weken twee dagen per week naar school. Voor groep B is dat precies andersom: in de even weken gaan zij twee dagen en in de oneven weken drie dagen naar school. Voor de dagen dat de leerlingen thuis zijn krijgen zij een rooster met daarop de leerdoelen en het thuiswerk. 

Het team van KBS De Wilde Wingerd en ouders staan met elkaar voor ‘Onderwijs op afstand’.  Samen geven we hier invulling aan.

Ouders en andere belangstellenden kunnen wij helaas nog niet ontvangen.
Telefonisch en digitaal zijn wij echter gewoon open en bereikbaar.         


School en ligging
KBS De Wilde Wingerd is een veilige, kleinschalige, katholieke basisschool in de wijk Bloemstede te Maarssen.
Veel kinderen uit de wijken Bloemstede en Boomstede bezoeken onze school, maar er komen ook leerlingen uit andere wijken van Maarssenbroek .
Samen met KBS De Franciscus, KBS De Pionier en KBS De Kameleon vallen wij onder het bestuur van Scholenstichting Pastoor Ariëns.

De Wilde Wingerd is een basisschool waarop iedere leerling welkom is. Het is een school met ruimte en aandacht voor ieder kind.
We willen op onze school, samen met de ouders, de kinderen begeleiden in een sfeer waarin iedere leerling zich naar eigen vermogen kan ontwikkelen en waarin de leerling zich prettig en veilig voelt. Veiligheid is een basis voor ons handelen. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken eraan om dit te voorkomen.

Onze school is een kleine school en daarin ligt ook onze kracht. Met elkaar vormen wij een kleine gemeenschap waarin kinderen, ouders en leerkrachten elkaar gemakkelijk kunnen leren kennen. Het versterkt de onderlinge betrokkenheid en de communicatielijnen binnen de school zijn kort. We kunnen elkaar gemakkelijk vinden voor een gesprek. Uitwisseling, en het geven van feedback aan elkaar vormen de basis van de omgang en samenwerking met elkaar. Wederzijds respect is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Onderwijs
Ons onderwijs is gericht op overdracht van kennis en vaardigheden en daarbij vinden we de sociaal emotionele ontwikkeling ook erg belangrijk.Wij besteden aandacht aan de ontwikkeling van zelfstandigheid en aan het omgaan met verantwoordelijkheden. Kinderen ontwikkelen zich van nature, ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. We scheppen daarom op school een klimaat waarin elk kind zichzelf kan zijn. Ieder kind is anders, heeft iets speciaals. Dit speciale komt voort uit het feit, dat de kinderen allemaal een eigen ontwikkeling en achtergrond hebben. Met die achtergrond bedoelen we voornamelijk gezin, omgeving en cultuur waar het kind uitkomt. De eigenheid van ieder kind waarderen we en we brengen er begrip voor op. Dit begrip en die waardering voor elkaar stimuleren we door de sociale contacten te bevorderen.

Rondleiding
Met name in de groepen 1/2 hebben wij ook op korte termijn nog enkele plaatsen vrij.
Als u na het lezen van onze website geïnteresseerd bent in onze school dan nodig ik u graag uit om een afspraak te maken voor  een rondleiding. U kunt dan de sfeer bij ons op school proeven en onze manier van werken bekijken. Uiteraard kunnen dan ook al uw vragen beantwoord worden. Wij maken graag een afspraak met u.

Namens het team van De Wilde Wingerd,

Noor de Winter
Directeur
KBS De Wilde Wingerd
Bloemstede 2
3608 TK Maarssen
0346-564576
administratie@dewildewingerd.nl

error: Content is protected !!