Verzekering

Verzekering

Verzekeringen

Het bestuur van Scholenstichting Pastoor Ariëns heeft voor alle kinderen van de basisscholen binnen de stichting een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel de gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de verzekerde scholen. Ook is meeverzekerd de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen en gaan naar de genoemde schoolactiviteiten.

De ongevallen verzekering biedt dekking voor bijvoorbeeld geneeskundige kosten, tandheelkundige kosten, (blijvende) invaliditeit en overlijden (met inachtneming van de polisvoorwaarden).

Naast de ongevallen verzekering is er een schadeverzekering voor verkeersdeelnemers. Deze verzekering biedt dekking voor werknemers of personen die op verzoek van de school (verzekeringnemer) deelnemen aan het verkeer. Deze verzekering biedt dekking voor schaden aan personen en lijfgoederen als gevolg van een verkeersongeval.

U dient zelf ook over een WA-verzekering voor uw gezinsleden te beschikken. De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit.

Mocht u onverhoopt een beroep doen op één van deze verzekeringen, wilt u dan contact opnemen met de directie van de school.