Schooltijden / rooster

KBS De Wilde Wingerd volgt een continurooster.
Onze schooltijden zijn als volgt:

Dagen v/d week
Maandag
08:30 – 14:30 uur
Dinsdag
08:30 – 14:30 uur
Woensdag
08:30 – 12:30 uur
Donderdag
08:30 – 14:30 uur
Vrijdag
08:30 – 12:30 uur

Vakanties / studiedagen / groep 1-2 vrij

Vakanties 2021 - 2022
Herfstvakantie
18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Krokusvakantie
25 februari t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag en Pasen
15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
2e Pinksterdag
6 juni 2022
Hemelvaart
26-27 mei vrije dag
Zomervakantie
11 juli t/m 19 augustus 2022 (vrijdag 8 juli om 12.00 uur vrij)

Start nieuwe schooljaar op 22 augustus

Studiedagen
Groep 1-2 vrij
25-10-2021
17-09-2021
25-11-2021
12-11-2021
25-02-2022
04-02-2022
23-03-2022
08-04-2022
20-06-2022
17-06-2022