Vacatures Ouderraad

ouderraad

Lijkt het u leuk om de schoolactiviteiten (mede) te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat? Wordt lid van de Ouderraad.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van De Wilde Wingerd. Wij houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, bingo en nog veel meer.

Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Wij mogen, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR. Tevens beheert de OR de
jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen.

Lijkt het u leuk om de schoolactiviteiten (mede) te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat?
Dan nodigen wij u van harte uit om onderdeel te worden van de ouderraad van De Wilde Wingerd, want wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken!
De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden!

Wat zijn onze taken:

  • Meedoen met en meedenken over diverse activiteiten. (Mede) organiseren van verschillende activiteiten samen met het onderwijsteam van De Wilde Wingerd. Soms gaat het om inkopen doen en uitdelen, soms om versieren van de school, het aanspreken en regelen van hulpouders, opruimen, inspelen op spontane acties, stukje informatie schrijven voor de nieuwsbrief, schoolreisje, etc.
  • Meer contact met andere ouders en het team. dit alles draagt mee aan een fijne schooltijd voor de kinderen.
  • Samenwerken met andere OR-leden: het team staat voorop
  • Bereid om tijd in de OR te steken; lid zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
  • Meedoen en meedenken in de vergaderingen. Er wordt ca. 4 keer per schooljaar vergaderd in de avonduren. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken.
  • Een positieve bijdrage leveren aan de georganiseerde activiteiten op school.

Wilt u zich opgeven als lid van de ouderraad kunt u doen door een e-mail te sturen aan OR@dewildewingerd.nl
Alvast heel hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de OR

error: Inhoud is beveiligd !!