De ouderraad

Ouderraad

De ouders van de leerlingen worden vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR) en in de ouderraad (OR).

De medezeggenschapsraad heeft een formele rol in het goedkeuren van onder andere schoolplan en budget, terwijl de ouderraad extra activiteiten voor de kinderen bij ons op school organiseert.

De ouderraad vergadert een aantal keren per schooljaar om te spreken over de extra activiteiten, en over de ontwikkelingen en incidenten die zich voordoen op school. De leden die hierbij aanwezig zijn zetten zich in commissies (bijvoorbeeld de kerst-, sinterklaas-, paascommissie) in voor een rijke schoolervaring voor de leerlingen, en leren het reilen en zeilen op de school ‘van binnen uit’ kennen. Een absolute aanrader!

Als u iets wilt vragen of laten weten aan de ouderraad, kunt u een mail sturen aan OR@dewildewingerd.nl of één van de onderstaande mensen benaderen:

Functie Naam
Voorzitter Paul Hoijtink
Pennningmeester Astrid Fransen
Secretaris Annemarie Valen
lid Caroline van den Berg
lid Daniel Dumon
lid Diana Fronik
lid Diana Kragten
lid Marcha Klarenbeek
lid Petra Kottman
lid Christine vd Meer
lid Audrey Smits
lid Patricia Nijhuis
lid Cindy Pot
 lid Denise van den IJssel
 lid Linda Vonk
 lid Sabine Verheul
error: Content is protected !!