Zorg

Voor ons is essentieel dat kinderen zich breed en evenwichtig ontwikkelen en dat wij het maximale uit elk kind halen.
Door elk kind goed in kaart te brengen en daarmee onderwijsbehoeften duidelijk te krijgen proberen wij in de groep tot een optimale afstemming van ons onderwijsaanbod te komen. We clusteren kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften per leergebied tot drie subgroepen zodat de leerkracht de zorg in de groep goed kan (blijven) organiseren en uitvoeren. Dit betekent bijvoorbeeld praktisch gezien dat de leerkracht voor enkele kinderen een verlengde of extra instructie geeft of gebruikt maakt van pre-teaching. Voor andere kinderen wordt de basisstof geminimaliseerd of wordt er verdiepende en verrijkende oefenstof aangeboden.

In een enkel geval kunnen wij, na lange periode van (extra) ondersteuning en na vele gesprekken met ouders, tegen de grenzen van ons kunnen aanlopen. We kunnen het kind dan niet meer geven wat het nodig heeft. We gaan dan, in samenwerking met ouders, op zoek naar andere mogelijkheden.

De resultaten worden systematisch gevolgd, zowel van elk kind als van de school als geheel. We signaleren en registreren de vorderingen van de leerlingen ten opzichte van door de school nagestreefde doelen en tussendoelen. Hiermee brengen we de vorderingen van alle leerlingen en de school over kortere en langere periodes goed in beeld en kunnen, na analyse, daar mogelijke actie op ondernemen. Belangrijke vragen binnen dit proces zijn bv: halen we eruit wat erin zit, waar doen we het als school goed en waar moeten we bijsturen?

De zorg als geheel wordt gecoördineerd door de intern-begeleider. Hij werkt 2 dagen per week. Hij ondersteunt en adviseert de leerkrachten bij de begeleiding van de kinderen. Daarnaast houdt hij minimaal 4 keer per jaar met de leerkracht een groepsbespreking. Ook leidt hij de leerling-besprekingen en speciale zorgvergaderingen met het team.
Voor externe contacten (bv onderzoek, schoolarts, maatschappelijk werk) is de intern-begeleider het aanspreekpunt.

error: Inhoud is beveiligd !!