Zelfstandig werken

De afgelopen jaren zijn wij op school bezig geweest met het ontwikkelen van een doorgaande lijn op het gebied van zelfstandig werken in de groepen 1 tot en met 8.

De twee hoofddoelen voor het zelfstandig werken op school zijn het bevorderen van zelfstandigheid van kinderen en het creëren van differentiatietijd in de klas.

Om u een beeld te geven hoe een dergelijk zelfstandig werken les is opgebouwd , geven wie hieronder een voorbeeld van het lesverloop.
De leerkracht start met het herhalen van de lesdoelen en het bespreken van het gemaakte werk van de les ervoor. Aansluitend volgt de instructie van de huidige les. Nadat de leerkracht de instructie afgerond heeft gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. Op dat moment zet de leerkracht het “verkeerslicht” op rood.

Wanneer het grootste deel van de klas zelfstandig werkt, heeft de leerkracht tijd voor het individuele kind of het begeleiden van een klein groepje. Nadat de leerkracht klaar is met de verlengde instructie of het aanbieden van verrijkingsmateriaal, wordt de kleur van het “verkeerslicht” veranderd naar oranje.

Tijdens het oranje werkmoment kunnen de kinderen vragen stellen aan elkaar en ze geven behulp van een vragenkaartje aan de leerkracht aan, dat ze geholpen willen worden. Aan het einde van deze periode -die met een aftellende timer op het bord duidelijk zichtbaar is voor de kinderen en per vakgebied verschilt- , verandert de leerkracht het “verkeerslicht” indien nodig weer naar rood om een instructie te geven.
Als blijkt dat er weinig vragen zijn, de kinderen zelfstandig verder kunnen werken en er geen kinderen zijn die extra begeleiding nodig hebben, kan de leerkracht er ook voor kiezen om het “verkeerslicht” op groen te zetten. Nu kunnen kinderen met elkaar overleggen en indien nodig zelf naar de leerkracht toe komen voor hulp.

Aan het einde van de les worden de lesdoelen klassikaal besproken en kort geëvalueerd hoe de kinderen hebben gewerkt. Daarbij geeft de leerkracht tops (wat goed ging) en tips (ter verbetering) en waar nog aan gewerkt moet worden.

Materialen die gebruikt kunnen worden tijdens de zelfstandig werken lessen zijn:

  • Verkeerslicht: het digitale schoolbord verandert van kleur op het moment dat de werkvorm verandert. Dit is voor de kinderen een visuele ondersteuning om ze te herinneren aan de afspraken die op dat moment gelden.
  • Vragenkaartje: het vragenkaartje heeft twee kanten. Een groene kant (ik heb geen hulp nodig.) en een rode kant (ik kom er even niet uit, wilt u me helpen?). De kinderen hebben dit zichtbaar op hun tafel liggen.
  • Time timer: voor kinderen die het lastig vinden om hun taak in één keer te plannen, maken we gebruik van een klein klokje dat langzaam terug telt. Op deze manier kunnen de kinderen individueel op hun eigen tafel de tijd instellen,  die zij denken nodig te hebben voor een hele taak of een deel van de taak.
  • Kleuren klokje: heeft dezelfde functie als de time timer. In plaats van cijfers wordt  bij dit klokje gebruik gemaakt van verschillende kleuren en vakken. Dit wordt veelal gebruikt in de onderbouwgroepen.
error: Inhoud is beveiligd !!