Stap naar het voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het Voortgezet Onderwijs. Om deze stap zo goed mogelijk te begeleiden maken wij gebruik van de POVO-procedure. POVO staat voor Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs. Deze procedure beschrijft het traject vanaf de entreetoets in groep 7 tot en met het advies voor de middelbare school in groep 8.

In april worden de ouders van groep 7 uitgenodigd voor een informatieavond over de POVO-procedure en in het bijzonder over de entreetoets. De entreetoets volgt kort daarna. Begin groep 8 wordt de NIO (Nederlandse Intelligentie Test) afgenomen. Samen met de resultaten van de methodetoetsen, de observaties uit de klas en de scores van het Cito leerlingvolgsysteem wordt dan het voorlopig advies gevormd. In maart wordt het definitieve advies gegeven en de schoolkeuze bepaald.

Tijdens de POVO-procedure wordt naast toetsgegevens ook gekeken naar het individuele kind. Vooral werkhouding en interesses zijn hierbij erg belangrijk. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar taakgerichtheid, eigen verantwoording nemen en het omgaan met huiswerk.

De leerkracht van groep 8 heeft in deze periode ook gesprekken met leerkrachten van het voortgezet onderwijs om het kind zo goed mogelijk over te dragen. De Wilde Wingerd geeft een advies en de middelbare school neemt de beslissing over het wel of niet aannemen van een leerling.
Door het voeren van gesprekken met de ouders, de intern-begeleider, het juist interpreteren van gegevens en rekening houdend met de leerling is de leerkracht van groep 8 in staat voor iedere leerling een passend advies te geven.

error: Inhoud is beveiligd !!